Grankulla Scoutkår

Grankulla Scoutkår är en svenskspråkig scoutkår med verksamhet i Grankulla. Kåren har verksamhet för barn och ungdomar från och med åttaårsåldern. Grankulla Scoutkår är en stor kår med kring 120 medlemmar, och vi håller till på kårlokalen Winden (Södra Heikelvägen 5).


 

Vill bli medlem i kåren?

Vi tar fortfarande emot intresseanmälningar för grupperna! Kontakta kårsekreterare Jannica ifall du eller ditt barn vill komma med på intresselistan. Det finns några platser kvar i alla grupper utom den äldre vargungegruppen.

Ifall du vill börja, skicka iväg ett mejl till jannica@grankullascoutkar.fi där du meddelar namn, födelseår och mejladress. 

Mötestider 2018

Verksamheten kör igång igen vecka 3. 

 

Yngre vargungar (åk 2): Onsdagar, 17:30-18:30
Äldre vargungar (åk 3): Onsdagar 18:30-19:30
Äventyrspojkar (pojkar åk 4-5): Måndagar, 17:30-18:30
Äventyrsflickor (flickor åk 4-5): Måndagar, 19:00-20:00
Spejare (åk 6-8): Onsdagar 19.30-20.30

Härmed kallas alla kårens 15 år fyllda medlemmar till vårmötet söndagen den 25.2.2018 kl.18:00 på Winden.

Alla 15 år fyllda medlemmar har rösträtt på mötet.

Nya Pressun

Nr 1/18 hittar du här! De gamla numren hittar du under fliken "bra att veta". 

Akka 2018

Sommarlägret 2018 för äventyrsscouter och äldre ordnas i Lappland 13-22.7. Det kommer att bli oförglömligt! Lägerbrev 1 hittar du under fliken "aktuellt".